Služba je určená na hlídání a monitorování objektů prostřednictvím:

• elektronické zabezpečovací signalizace (EZS)
• elektronické požární signalizace (EPS)
• karetních systémů kontroly vstupu
• kamerových sledovacích systémů (CCTV)
• ostrahy majetku strážní službou

Přenášené informace o poplachových stavech jsou monitorovány
24 hodin denně na dohledovém centru (PCO). Výše uvedené
technologie firma GS Nymburk, s.r.o. projektuje, instaluje
a servisuje.

Výhody pro zákazníka:

• hlídání objektu a majetku klienta (EZS a EPS)
• nepřetržitá komunikace s dohledovým centrem 24 hodin denně (PCO)
• komunikace s dohledovým centrem 24 hodin denně (PCO)
• možnost přenosu obrazu na dohledové centrum (videopult)
zajištění pomoci zásahovou službou v případě ohrožení (tlačítko nouze)
• použitelnost v rámci celé ČR

Podrobný popis:

Základem systému je elektronické zařízení (EZS, EPS, CCTV …) instalované v objektu klienta, které přenáší 24 hodin denně
informace o vybraných stavech (poplachu) na dohledové centrum. Informace jsou okamžitě vyhodnoceny operátorem,
který potupuje dle předem stanoveného scénáře (telefonický kontakt klienta, výjezd zásahové služby apod.)

Schéma fungování služby: