GS-Loc Logistic

Satelitní systém sledování provozu vozidel je zejména vhodný pro přepravní společnosti, firemní dopravu, taxislužby
a firmy zajišťující pohotovostní přepravy. Základem systému je vozidlová jednotka GS-Loc, která předává v on-line
provozu 24 hodin denně informace o poloze GPS a vybraných stavech vozidla. K jednotce GS-Loc je možné připojit terminál
k oboustranné komunikaci mezi řidičem vozidla a dispečinkem klienta.

Výhody pro zákazníka:

snížení nákladů na provoz vozidla – sledování všech nákladů souvisejících s provozem vozidla (PHM, servis, opravy , vytížení vozidla...)
   => optimalizace nákladů
online sledování polohy a kontrola vozidel prostřednictvím GPS/GPRS - 24hodin denně
• sledování vybraných aktivit a stavů vozidla (neoprávněný vstup do nákladového prostoru, sklápění, přenos teplot a další)
identifikace řidiče
• vykreslení detailní historie pohybu vozidla na podrobných vektorových mapových podkladech společnosti PJ Soft
• podrobná kniha jízd s možností exportu, následné editace a tisku
vyhodnocení soukromých a služebních jízd
• podrobná vyhodnocení a statistiky logistických dat v podobě přehledných tabulek a grafů
• vytváření elektronických stazek
• automatické zasílání a zálohování dat systému Gs-Loc na PC klienta
• možnost rozšíření systému o hlídání vozidla (Gs-Loc security)

Schéma fungování služby:

 

Prezentace ke stažení: [PPT]