GS-Loc Security

Satelitní systém sledování provozu vozidel snižující riziko krádeže vozidel a jejich vykrádání. Základem systému je vozidlová jednotka GS-Loc, která předává v on-line provozu 24 hodin denně informace o poloze GPS a vybraných stavech vozidla v kombinaci s připojenými přídavnými zařízeními (nárazové čidlo, náklonové čidlo, identifikace řidiče …).

Výhody pro zákazníka:

snížení rizika odcizení vozidla, nebo jeho vykradení
on-line sledování vozidel prostřednictvím GPS / GPRS 24 hodin denně
• v případě ztráty polohy GPS využití T-Mobile Lokátoru
identifikace řidiče bezkontaktní kartou
• přenos informace o nehodě vozidla (rychlá pomoc posádce) – 24 hodin denně
• neustálá kontrola spojení s vozidlem (ztráta spojení je důvodem kontaktovat majitele vozidla)
kontakt s dohledovým centrem (PCO) – 24 hodin denně
• možnost rozšíření systému o zpracování logistických dat (Gs-Loc logistic)

Detailní popis
Jednotka GS-Loc instalovaná ve vozidle předává v on-line provozu informace o poloze a vybraných stavech vozidla na 24 hodinové dohledové centrum. Přenáší se zprávy o nelegálním vstupu a startu vozidla.  Příslušenstvím jednotky Gs-loc jsou volitelné detektory náklonu a nárazu a bezkontaktní karta pro identifikaci řidiče a legalizaci jízdy. Samozřejmostí je tvorba knihy jízd a přehled o spotřebě PHM. Předností systému GS-Loc, je neustálá kontrola spojení vozidlové jednotky s dohledovým centrem a to i při parkování vozidla. Každý pokus o zarušení vozidlové jednotky se projeví ztrátou spojení, která se okamžitě prověřuje.

Schéma fungování služby: