GS-Loc – aktivní systém satelitního dohledu a logistiky vozidel

Základem systému je jednotka GS-Loc instalovaná ve vozidle zákazníka. Jednotka předává
v on-line provozu 24 hodin denně informace o poloze GPS a vybraných stavech vozidla.

24h GPS / GPRS systém plně fungující v režimu on-line
• konkurenční výhodou je nepřetržitá kontrola komunikace
• zobrazení  aktuální polohy vozidla
hlídání vozidel prostřednictvím dohledového centra (PCO) - 24 hodin denně
asistenční pomoc v případě nehody vozidla
vyhodnocení logistických dat prostřednictvím software instalovaného u zákazníka, nebo aplikace na webu
sledování vybraných aktivit vozidla (manipulace s dveřmi, sklápění, přenos teploty …)
optimalizace nákladů na provoz vozidel (PHM, servis, ostatní náklady) úspora nákladů až 30%
• zpracování a vyhodnocení logistických dat naší společností v pravidelných časových intervalech (na přání zákazníka)


Poskytované služby:

Gs-Loc logistic
zpracování a vyhodnocení dat přenesených on-line z jednotky Gs-Loc do logistického softwaru instalovaného u zákazníka, nebo webová aplikace.
Služba se zaměřuje na vyhodnocení a optimalizací nákladů spojených s provozem vozového parku zákazníka.
Bližší informace.

Gs-Loc security
služba se zaměřuje na aktivní hlídání vozidel pomocí instalovaných
jednotek Gs-Loc v kombinaci s připojenými přídavnými zařízeními
(nárazové čidlo, náklonové čidlo, identifikace řidiče …).                           
Bližší informace.

• Služby Gs-Loc logistic a Gs-Loc security lze vzájemně provázat   
Poskytujeme zajímavé množstevní slevy !!!